Welkom op de tijdelijke website van TransLegal Translations.

 

Graag wijs ik u op mijn privacyverklaring conform de AVG en algemene voorwaarden.

 

Verder kunt u direct contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar info@translegal.nl.

Ik streef ernaar om binnen 24 uur te reageren op ontvangen berichten.

Annelieke Veenendaal is in 2011 afgestudeerd aan de Universiteit van Leiden na een zesjarige studie Engelse taal en Cultuur. Na het behalen van haar Bachelor (inclusief het bijvak Vertalen) is ze doorgestroomd naar een tweejarige Master om zich zo verder te specialiseren op het gebied van Taalvaardigheid en Juridisch vertalen.


Naast haar studie heeft Annelieke ervaring opgedaan tijdens een (vrijwillige) stage bij een vertaalbureau. Hier is ze na haar afstuderen opnieuw aangenomen als project/office manager en vertaalster. Dit zorgt ervoor dat ze inmiddels het klappen van de zweep goed kent en, naast haar werkzaamheden bij TransLegal Translations, constant met taal bezig kan en mag zijn. In 2011 heeft Annelieke zich laten beëdigen als vertaalster NLD-ENG/ENG-NLD bij de Rechtbank van Den Haag. Dit betekent dat haar vertalingen van dusdanige kwaliteit zijn dat deze voorzien mogen worden van een waarmerking. Wat dit inhoudt, kunt u lezen onder ‘Kwaliteit’.


Omdat een mens nooit raakt uitgeleerd, heeft Annelieke na haar studie haar honger voor het studeren weten te stillen door het volgen van meerdere cursussen. Zo is zij in 2011 gestart met een specialisatiecursus Juridisch vertalen in Strafzaken van het SIGV en een cursus Medisch-farmaceutisch vertalen van een gerenommeerd medisch vertaalbureau Medilingua. 

TransLegal Translations heeft onlangs in samenwerking met de maag-, darm-, en leverafdeling van het LUMC een Engelstalige patiëntenbrochure opgesteld en vertaald naar het Nederlands. Vanaf 5 januari 2015 is deze brochure beschikbaar in meerdere ziekenhuizen voor patiënten met IBD.

Verder zal Annelieke in 2015 de HBO opleiding 'Vertalen in de praktijk' volgen om genoeg permanente educatie punten toegewezen te krijgen zodat haar inschrijving als beëdigd vertaalster met wederom 5 jaar verlengd wordt.